Υδραυλικά συστήματα

hydrolic_cylinders_GR_v03_01

 

Υδραυλικά συστήματα ειναι…….

Η εταιρεία μας δύναται να αναλάβει και να φέρει εις πέρας επιτυχώς -απόρροια της ατέρμονα σκληρής μας δουλειάς- κάθε είδους:

  • επισκευή/συντήρηση υδραυλικού συστήματος υψηλής και χαμηλής πίεσης ελαίου
  • υδραυλικών κινητήρω
  • αντλιών
  • χειριστηρίων

Eκ παραλλήλου η SRF αναλαμβάνει την κατασκευή μεγάλης γκάμας εξαρτημάτων και μεταλλικών κατασκευών:

  • βίντσια
  • οδηγοί συρματόσκοινου
  • ντανιαδόροι κλπ.

Η SRF ειδικεύεται σε όλων των ειδών υδραυλικών συστημάτων. Έχουμε ολοκληρώσει πολλές υδραυλικά συστήματα παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες: επισκεφτείτε την σελίδα με τα Projects μας. 

 

SRF_call_v02_02